NOU REIAL DECRET LLEI SOBRE MESURES TRIBUTÀRIES, CADASTRALS I DE SEGURETAT SOCIAL.

REIAL DECRET LLEI 18/2019, DE 27 DE DESEMBRE, PEL QUAL S’ADOPTEN DETERMINADES MESURES EN MATÈRIES TRIBUTÀRIA, CADASTRAL I DE SEGURETAT SOCIAL

El diumenge 29 de desembre de 2019 va entrar en vigor el reial decret llei 18/2019, publicat el dissabte 28 de desembre, que conté una sèrie de mesures en matèria tributària i cadastral i en matèria laboral que són si més no cristal·litzadores. Aquestes mesures seran vigents a partir del primer dia de l’any 2020 i fins que entri en vigor la llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2020, un cop estigui format el govern d’Espanya.

Mesures en matèria tributària i cadastral

Mòduls IRPF. Mètode d’estimació objectiva

Es prorroguen per al període impositiu 2020 els límits de facturació de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva per a les activitats econòmiques que hi ha incloses, amb l’excepció de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, que tenen el seu propi límit quantitatiu per volum d’ingressos.

No es podrà tributar pel mètode d’estimació objectiva quan el conjunt de les activitats superi els 250.000 euros o quan la facturació a altres empresaris o professionals superi els 125.000 euros.

A més, els autònoms que adquireixin béns o serveis fins a 250.000 euros podran mantenir-se en el sistema de mòduls.

El termini de renúncia o revocació, que, amb caràcter general, és el mes de desembre de l’any anterior a l’inici del que hagi de sorgir efecte, s’amplia a “un mes a partir del dia següent a la publicació al BOE d’aquest reial decret llei”.

Mòduls IVA

Es prorroguen per al període impositiu 2020 els límits per a l’aplicació del règim simplificat i el règim especial de l’agricultura, la ramaderia i la pesca, en l’impost sobre el valor afegit (IVA).

Queden exclosos del règim simplificat aquells empresaris o professionals, excepte els agrícoles, els forestals i els ramaders, per als quals els ingressos del 2019 hagin superat els 250.000 euros. També aquells amb adquisicions i importacions de béns o serveis per al conjunt de les seves activitats, excloses les d’immobilitzat, que  hagin superat el 2019 els 250.000 euros anuals.

El termini de renúncia o revocació que, amb caràcter general, és el mes de desembre de l’any anterior a l’inici del que hagi de sorgir efecte, s’amplia a “un mes a partir del dia següent a la publicació al BOE d’aquest reial decret llei”.

Impost sobre el patrimoni

Extensió del manteniment del gravamen de l’impost sobre el patrimoni per a l’exercici 2020, tribut cedit a les comunitats autònomes.

Amb efectes des de l’1 de gener de 2020, es modifica l’apartat segon de l’article únic del reial decret llei 13/2011, pel qual es restableix l’impost amb caràcter temporal, i queda així:

Amb efectes des de l’1 de gener de 2021 es modifica la llei 19/1991 de l’impost en el seu article 33 i queda així: sobre la quota íntegra s’aplicarà una bonificació del 100% als subjectes passius per obligació personal o real de contribuir, i es derogen els articles 3, 36, 37 i 38.

Activitats de mecenatge

Per al 2020 es consideraran activitats prioritàries de mecenatge les enumerades en la disposició addicional septuagèsima primera de la llei 6/2018, de pressupostos generals de l’Estat per al 2018.

S’incrementaran els percentatges i els límits de les deduccions  en cinc punts percentuals en relació amb les activitats anteriors.

Actualització dels valors cadastrals

Els coeficients d’actualització de valors cadastrals es fixen per al 2020 de la següent manera:

Any d’entrada en vigor ponència de valors Coeficient d’actualització
1984, 1985, 1986, 1987 i 1988. 1,05
1989, 1990, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 i 2003. 1,03
2011, 2012 i 2013. 0,97

Això només afecta immobles urbans i s’adopta segons el que estableix la llei del cadastre municipal.

Mesures en matèria laboral

Pensions i altres prestacions

La revalorització de les pensions i altres prestacions publiques quedarà suspesa, amb efectes retroactius al primer dia de l’any 2020, fins a l’entrada en vigor de la llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2020. Així, el reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, és la norma que seguirà regulant, mentre no hi hagi pressupostos de l’Estat per al 2020: les mesures relatives a la revalorització de pensions i altres prestacions públiques, les bases i els màxims de cotitzacions, les cotitzacions de determinats col·lectius, i altres mesures connexes. També cal destacar la vigència de l’ordre TMS/83/2019, respecte a les normes reguladores de les cotitzacions a la Seguretat Social.

Salari mínim interprofessional (SMI)

L’SMI queda prorrogat mentre no s’aprovi un reial decret que el fixi per a l’any 2020. Així doncs, l’SMI serà de 30 euros al dia o de 900 al mes, l’establert pel reial decret 1462/2018 per a l’any 2019.

Sinistralitat laboral

Se suspèn per a l’any 2020 l’aplicació del sistema de reducció, aprovat pel reial decret 231/2017, de les cotitzacions per a contingències professionals a les empreses que hagin disminuït considerablement la sinistralitat laboral.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
  • CONSENT
  • PHPSESSID
  • inbound_referral_site
  • lead_session
  • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content