s’ha publicat en diferents mitjans informació conforme el
Consell Metropolità de l’AMB ha aprovat un Pla de subvencions específiques,
dirigides a autònoms amb baixos ingressos de l’àmbit de la distribució urbana
de mercaderies i amb vehicles sense etiqueta, amb l’objectiu de finançar
parcialment la renovació d’aquests vehicles.

La Vanguardia

El Periódico

Ara

A dia d’avui, aquesta subvenció no es pot demanar i
trigarà almenys un mes. Amb tota probabilitat, la setmana que ve s’exposaran
les bases a exposició pública durant trenta dies i finalitzat aquest termini,
entrarà en vigor.

Trets destacables

Dotació pressupostària: 1.200.000 € cada any durant el
període 2020-2023. (segons les nostres estimacions, equivalents a 400 autònoms
cada any

Gestor de les ajudes: AMB

Beneficiaris: Autònoms sense flota que acreditin no superar
uns rendiments rets de 30.000€/any.

L’autònom ha de tenir base operativa a un dels 36 municipis
metropolitans

Quadre amb detall de categories i imports

La darrera informació (28/01/2020) publicada per l’AMB sobre aquesta qüestió està aquí