El Consell de Relacions Laborals de Catalunya ha fet un seguit de recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus (SARS-COV-2).

El document ha estat consensuat amb els agents socioeconòmics i és revisable en funció de l’evolució de la situació. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, les patronals PIMEC, Foment del Treball, i els sindicats CCOO Catalunya i UGT Catalunya, en el marc del Consell de Relacions Laborals consideren necessari:

  • Proveir d’informació laboral a les empreses i a les persones treballadores.
  • Recomanar mesures de prevenció de riscos laborals a adoptar, centrades en les actuacions ambientals, organitzatives i individuals sobre els treballadors i les treballadores, amb l’objectiu de minimitzar el risc.
  • Proposar actuacions possibles en l’àmbit de les relacions laborals que s’han consensuat per tal que Catalunya tingui una proposta unificada de mesures i accions, que permeti una millor actuació coordinada en el sí de les empreses.
  • Traslladar algunes consideracions sobre la determinació de la contingència davant l’exposició d’una persona treballadora a un agent biològic que li comporta un període d’aïllament preventiu.

Així mateix, el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions també ha emès el criteri 3/2020 relatiu a la determinació de la contingència de la situació d’incapacitat temporal en la qual es troben les persones treballadores que han estat confirmats com a positius, entenent-se que es tracta de “malaltia comuna”, si no és que es pot provar que la malaltia s’ha contret amb causa exclusiva en la realització de la feina.