Avui ha entrat en vigor el RDL 6/2020 de 10 de març, aprovat ahir pel Consell de Ministres, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública. Entre elles, trobem el que preveu l’article cinquè que preveu com a mesura excepcional la consideració d’accident de treball a les incapacitats temporals dels treballadors aïllats o contagiats de coronavirus (COVID-19).

Aquesta mesura excepcional suposa que els treballadors aïllats o contagiats tinguin una millora de la prestació ja que passen a percebre des del dia següent a l’inici de la situació d’incapacitat temporal el 75% de la base reguladora a càrrec de l’Administració de la qual la durada vindrà determinada pel comunicat de baixa mèdica.