Ahir el Govern espanyol va
anunciar una nova mesura per combatre els efectes del Covid-19 que
afecta el transport ferroviari, el terrestre i l’aeri, així com el treball dels
transportistes. Es tracta d’un nou esquema de mobilitat, que redueix
els serveis de transport públic i limita els operadors dels diferents mitjans
de transport
, tot adequant-los a l’oferta i a la demanda. D’aquesta manera,
també es limita el percentatge de serveis privats de transport de
viatgers
, que veuran reduïda l’oferta total d’operacions en un 70%. 

Aquesta nova acció de seguretat per evitar la
propagació del virus forma part d’una ordre ministerial, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Lamesura no
afectarà els desplaçaments necessaris per a l’atenció dels serveis bàsics, com
els que asseguren els proveïments, ni els desplaçaments per a l’accés als llocs
de treball
. Així mateix, i amb l’objectiu de garantir el funcionament de
les operacions de transport de mercaderies, està permesa l’obertura
d’establiments dedicats al lloguer de vehicles
.

Per a més informació podeu consultar a PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 936 061 500