Recomanacions del Consell de Relacions Laborals de Catalunya per a empreses i persones treballadores davant del coronavirus i criteri del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions davant la consideració de baixa mèdica

El Consell de Relacions Laborals de Catalunya ha fet un seguit de recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus (SARS-COV-2). El document ha estat consensuat...