Aquest cap de setmana s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) l’Ordre TED/320/2020 que desenvolupa els aspectes sobre el dret a la percepció del bo social per part dels autònoms que hagin cessat la seva activitat o que hagin vist reduïda la seva facturació com a conseqüència dels efectes econòmics del Covid-19.

El bo social serà efectiu a partir del primer dia del cicle de facturació en el qual tingui lloc la recepció de la sol·licitud completada amb la documentació acreditativa necessària. Per poder fer aquesta sol·licitud s’ha d’acreditar la condició de consumidor vulnerable davant del comercialitzador de referència a través de l’adreça de correu electrònic que s’indiqui a la seva pàgina web.

Amb aquesta nova publicació queda modificat el model de sol·licitud del bo social que establia el RDL 11/2020 d’adopció de mesures urgents complementàries.