Amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra els efectes sanitaris de la Covid-19, el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme va emetre el 30 de març una nota interpretativa per al sector industrial arran del RDL 10/2020, que regula el permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no presten serveis essencials.

Aquesta nota interpretativa pretén aclarir determinats punts del reial decret llei en relació amb les empreses del sector industrial, sobretot en el que té a veure amb activitats específiques que poden estar exceptuades i amb l’aplicació d’aquest decret en aquestes activitats.

Activitats d’importació i exportació

Pel que fa a la importació i l’exportació de tot tipus de productes, bens i materials, s’assenyala que les persones treballadores estan exceptuades de l’aplicació de l’article 2 del RDL 10/2020, en la mesura que es configuren com a claus en l’abastiment o el compliment de compromisos de contractes internacionals.

D’aquesta manera, es permet a les empreses industrials que desenvolupen activitats d’importació i exportació de qualsevol tipus, ja sigui de manera directa o indirecta, poder realitzar la seva tasca habitual, sempre que estigui vinculada a un compromís real i actual d’importació i/o exportació suficientment justificat a través dels documents mercantils oportuns.