Real Decret 463/2020, de 14 de març.

Resolució de 9 d’abril de 2020, de al Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma declaració por el Reial Decret 463/2020, de 14 de març. Resolució de 9...