FAQs sobre el nou finançament per al reinici de l’activitat de pimes i autònoms

El Govern espanyol ha posat en marxa el primer tram de 8.000 milions d’euros com a part de la línia de finançament que gestiona l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) i que es va aprovar a través del RDL 25/2020D’aquest primer tram, un total de 5.000 milions d’euros es destinen a pimes i autònoms i 3.000 milions a la resta d’empreses amb l’objectiu de facilitar inversions i liquiditat en la fase de reinici o reobertura posteriors a la caiguda de l’activitat a conseqüència dels efectes de la Covid-19.

Aquesta línia, dotada amb un total de 40.000 milions d’euros, té com a objectiu facilitar nou finançament a autònoms i empreses per tal que puguin portar a terme inversions en territori espanyol destinades a adaptar, ampliar o renovar les seves capacitats productives i de serveis, així com continuar satisfent les seves necessitats de liquiditat.

Què cal tenir en compte?

Si bé aquesta línia ajudarà determinats projectes d’empreses que van afrontar la crisi amb un nivell baix d’endeutament o que han vist afectada la seva activitat de forma moderada, cal tenir en compte que un gruix important de pimes i autònoms afronten aquesta fase de represa amb una forta degradació del balanç, la qual fa necessari un procés de reflexió estratègica previ a la presa de decisions respecte a com afrontar la política financera de l’empresa.

Quines són les condicions generals del préstec-aval?

A qui va adreçat Empreses i autònoms.
Finalitat del préstec Inversions:Inversió nova en territori nacional, incloent-hi despeses corrents i de capital vinculades a la inversió (s’entén per inversió nova la realitzada en termes d’actius nous o de segona mà adquirits a partir del 29/07/2020 IVA o equivalent inclòs).Inversió i/o despeses corrents i de capital destinades a l’ampliació, adaptació o renovació de capacitats productives o de serveis.Inversió i/o despeses corrents i de capital destinades al reinici o desenvolupament de l’activitat.Despeses corrents i de capital associades  a l’adquisició, lloguer, lísing o rènting d’equips, maquinàries, instal·lacions, subministraments relacionats amb la inversió i/o activitat de l’empresa inclosos, entre altres, la creació i el manteniment de l’ocupació, despeses en R + D + I.Liquiditat:Pagament de salaris.Pagaments de factures.Venciments corrents d’obligacions financeres.Obligacions tributàries.
Aplicació dels avals Modalitats de finançament: nous préstecs, lísing, rènting, confirming i altres modalitats atorgades a autònoms i empreses de tots els sectors d’activitat amb domicili social a Espanya i que hagin vist reduïda la seva activitat  pels efectes econòmics de la Covid-19.Formalitzats amb posterioritat al 29 juliol del 2020.Per a empreses i autònoms que no figurin en Cirbe el 31 desembre 2019 ni en procediment concursal el 17 març 2020.No es pot aplicar a novacions, renovacions o ampliacions d’operacions de finançament ja existents.
Elegibilitat del préstec Els nous préstecs s’acumulen amb altres operacions amb aval de l’estat (línia 100.000 RD 8/2020).Els avals es podran sol·licitar fins a l’1 de desembre de 2020.
Imports(Acumulats línia anterior) Fins a un màxim d’1,5 milions d’euros i en un termini màxim de 5 anys s’aplicaran mínims.Per sobre de l’import o per un període superior als 5 anys amb un màxim de 8, s’aplicarà el màxim establert en el Marc Temporal d’Ajudes d’Estat de la Comissió Europea.L’aplicació del marc temporal d’ajudes estableix, en aquests casos, uns límits sobre el principal de l’operació:Doble massa salarial 2019.25 % facturació 2019.Necessitats de liquiditat justificades per 18 mesos en casos de pimes.Excepcions superiors condicionades i justificades.
Prohibició condicions complementàries L’entitat financera decidirà sobre la concessió del corresponent finançament al client d’acord amb els seus procediments interns i polítiques de concessió de riscs.Les entitats financeres no podran condicionar l’aprovació dels préstecs a la contractació per part del client de cap altre servei o producte.
Cobertura aval Pimes i autònoms: fins al 80 % dels préstecs.Resta d’empreses: 70 %
Període Fins a 8 anys.Per a operacions subjectes a règim de mínimis el període màxim serà de 5 anys.
Interès L’entitat té l’obligació de garantir que els costos de les noves operacions i renovacions que es beneficiïn d’aquests avals es mantinguin en línia amb els costos carregats abans de l’inici de la crisi de la Covid-19, tenint en compte la garantia pública de l’aval i el seu cost de cobertura.Les entitats no poden carregar cap cost financer ni despesa sobre els imports no disposats.
Impacte sobre altres línies de finançament existents Les entitats es comprometen a mantenir, almenys fins al 31 de desembre de 2020, els límits de les línies de circulant concedides a tots els clients.

On podem adreçar-nos per tramitar aquests préstecs?

Cal anar a l’entitat financera que l’empresa consideri, ja sigui la seva habitual o alguna altra que li pugui convenir. 

Quines condicions s’exigeixen per accedir a aquests préstecs?

Veure afectada la seva activitat per la situació d’emergència COVID 19.

És compatible el préstec amb un expedient de regulació temporal d’ocupació?

Sí.

Podem aplicar el préstec a pagament de quotes que ens vencin d’altres compromisos financers?

Sí. L’important és que l’empresa pugui fer front als seus compromisos financers i que l’economia en general es vegi al menys afectada possible.

Import a sol·licitar?

Veure l’apartat de planificació financera.

Puc aplicar el suport financer a pagament de quotes de préstec corrents?

Sí, ja que el pagament de quotes es correspon a necessitats corrents de finançament i no a la cancel·lació o reestructuració de línies existents.

RECOMANACIÓ DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

Informes tècnics tant nacionals (p.e. Banc d’Espanya, document 2020 sobre necessitats de liquiditat i solvència) com internacionals (p.e. Pla Relance França) alerten sobre la problemàtica de degradació patrimonial de les empreses per efecte de la crisi sanitària.

Per tant, cal tenir en compte que aquesta línia, si bé des del punt de vista financer aporta condicions favorables, no resol possibles necessitats de millora dels fons propis sinó que implica un increment de l’endeutament. És per això que recomanem seguir un procés de planificació a mitjà-llarg termini previ a la sol·licitud de nou finançament, que tingui en compte (com a mínim):

  • Identificació de l’impacte de la pandèmia a 2 o 3 anys amb diferents escenaris (pessimista, realista, optimista) sobre la perspectiva d’activitat.
  • Necessitats de millora de la companyia en el nou entorn.
  • Pla d’inversions orientat a la millora de la companyia.
  • Planificació economicofinancera derivada del pla d’inversions i de l’endeutament existent.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
  • CONSENT
  • PHPSESSID
  • inbound_referral_site
  • lead_session
  • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Ves al contingut