Es prorroguen els ERTO fins al 31 de gener de 2021

El Consell de Ministres ha donat avui llum verda al nou Acord Social en defensa de l’ocupació que prorroga el mecanisme dels ERTO fins al 31 de gener de 2021. PIMEC valora positivament que finalment s’hagi arribat a un acord però considera que s’haurien d’haver posat tots els esforços necessaris per a poder aprovar amb més antelació aquesta pròrroga. Un cop més, la formalització d’aquesta mesura arriba a l’últim dia de vigència les condicions aplicables, factor que dificulta la gestió i la presa de decisions que es requereixen en aquestes circumstàncies.

A continuació, resumim els aspectes més rellevants de l’acord:

Expedients per causa de força major

Es prorrogaran, fins al 31 de gener de 2021, tots els ERTO de força major que es van tramitar amb motiu del Reial Decret 463/2020 pel qual es declarava l’estat d’alarma.

Expedients de causes objectives (ETOP)

La vigència del règim dels expedients ETOP vinculats directament a la Covid-19, segons el Reial Decret Llei, queda prorrogada fins al 31 de gener de 2021.

ERTO per rebrot i expedients justificats per limitacions o impediment del desenvolupament normal de l’activitat

Les empreses i entitats de qualsevol sector d’activitat podran instruir expedients de suspensió que estiguin fonamentats d’acord amb les noves restriccions o mesures de contenció sanitària adoptades, a partir de l’1 d’octubre de 2020, per autoritats sanitàries espanyoles o estrangeres que comportin l’impediment de l’activitat.

Les exoneracions de la quota empresarial de seguretat social seran, segons el volum de plantilla a data de 29 de febrer de 2020, del 100% en empreses de menys de 50 persones treballadores i del 90% en empreses de més de 50 persones treballadores.

Les empreses i entitats de qualsevol sector d’activitat podran instruir expedients que estiguin fonamentats d’acord amb les limitacions del desenvolupament de l’activitat, en virtut de les decisions de les autoritats espanyoles que s’hagin pres a partir del dia 1 de setembre de 2020, i podran aplicar, segons el volum de plantilla a 29 de febrer de 2020, per a cada centre de treball afectat de suspensió les següents exoneracions en la quota empresarial de seguretat social:

·         Empreses amb menys de 50 persones treballadores podran exonerar:

o   100% el mes d’octubre de 2020

o   90% el mes de novembre de 2020

o   85% el mes de desembre de 2020

o   80% el mes de gener de 2021

·         Empreses amb més de 50 persones treballadores podran exonerar:

o   90% el mes d’octubre de 2020

o   80% el mes de novembre de 2020

o   75% el mes de desembre de 2020

o   70% el mes de gener de 2021

Expedients d’empreses que pertanyen a sectors amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació d’ocupació i reduïda taxa de recuperació
Les empreses que pertanyen a sectors amb una reduïda taxa de recuperació i una elevada cobertura per ERTO, podran accedir a les exoneracions de la quota empresarial de seguretat social. Serà, segons el volum de plantilla a data de 29 de febrer de 2020, del 85% en empreses de menys de 50 persones treballadores i del 75% en empreses de més de 50 persones treballadores.
Tanmateix hi podran accedir les empreses que la seva activitat econòmica depengui majoritàriament i directament de les empreses abans esmenades. Aquestes, hauran d’acreditar que el 50% de la facturació de l’exercici fiscal de 2019 es corresponia amb les empreses dels sectors referenciats per CNAE a l’annex primer de la norma.

Aspectes comuns als expedients
En el cas d’expedients de força major prorrogats i expedients ETOP ja iniciats s’haurà de remetre una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions abans del 20 d’octubre de 2020.

Clàusula de manteniment de l’ocupació
Totes les empreses que s’acullin a les exoneracions de quota empresarial de seguretat social renovaran el seu el compromís de manteniment de l’ocupació per a 6 mesos més. En cas contrari, s’estarà al compromís i termini de 6 mesos anteriors.
Les empreses que tinguin situat el seu domicili social a un paradís fiscal no podran acollir-se a les exoneracions de la quota empresarial de seguretat social.

Repartiment de dividends
Les empreses que s’hagin acollit a alguna de les modalitats o tipus d’expedients de regulació temporal d’ocupació derivats directament de la Covid-19 no podran, en tant que no retornin les exoneracions practicades, fer repartiment de dividends que corresponguin als exercicis fiscals en els quals hagin tingut vigència aquests expedients.

Règim de protecció de les persones treballadores

·         Les exempcions practicades en la cotització no tindrà cap efecte per a les persones treballadores.

·         La suspensió dels contractes temporals comportarà la seva pròrroga segons el còmput del període de suspensió.

·         La força major i les causes ETOP no poden justificar l’extinció de contracte ni l’acomiadament.

·         No es podran realitzar hores extraordinàries.

·         No es podrà realitzar noves externalitzacions ni contractacions excepte en casos que es pugui justificar per causes objectives i prèvia informació a la representació legal de les persones treballadores.

·         Es prorroga, fins a 31 de desembre de 2020, el règim establert per a persones treballadores amb contracte de treball fix discontinu que es va establir al Reial Decret Llei 8/2020.

·         Les persones afectades per aquests expedients percebran el 70% de la base reguladora de la prestació d’atur en proporció a la seva afectació en el cas de reducció de jornada. La percepció de la prestació d’atur computarà, a partir de 30 de setembre de 2020, a efectes de consumir el període màxim de percepció de la prestació, excepte que les persones perceptores siguin acomiadades o s’acabi el contracte temporal durant l’any 2021.
 

Aquesta informació pot patir alguna variació d’acord amb el text final que es publiqui demà en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). 

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
  • CONSENT
  • PHPSESSID
  • inbound_referral_site
  • lead_session
  • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content