En els temps en què vivim, una preocupació comuna entre les persones és que li entrin a robar a un en la seva pròpia casa o comerç. Per aquest motiu els diners que gastem en panys i en sistemes de seguretat com les alarmes, que si bé ens donen certa seguretat, no són completament infal·libles. Especialment si un no aconsegueix ajuda professional de confiança. El millor curs d’acció que podem prendre per evitar un robatori és la prevenció, i per a això cal tenir en compte les diferents maneres en què el lladre podria aconseguir accés, a més dels mètodes amb els quals prevenir-lo. De res ens serveix prendre tota mena de precaucions si la porta està en males condicions, o el barret fort no protegeix contra mètodes comuns com el bumping, o si el pany no és segura i no té un escut protector que eviti que la manipulin fàcilment. Els nostres professionals agremiats treballen amb les millors marques i compten amb professionals amb experiència per garantir la seguretat dels seus clients.

cerradurarobos

Moments de risc:

En general, els lladres no són necessàriament conflictius ni volen trobar-se amb la dificultat i el risc que l’amo es trobi en la seva propietat o truqui a la policia, per no parlar dels veïns. Durant el dia quan tenim la necessitat de sortir de casa, quan estem absents per estar treballant, per encàrrecs que haguem de fer o comprar alguna cosa, és una ocasió comuna en què els lladres aprofiten per entrar a robar. Les vacances és un altre dels moments idonis per als delinqüents, tenint encara aquests més la seguretat que no van a trobar-se a ningú i tenen una àmplia quantitat de temps per portar-se el que considerin oportú. Els punts d’accés més comuns de vigilar són, per descomptat: Portes: si bé perquè ens oblidem tancar amb clau o el que tenim instal·lat no és realment segur, o potser la porta no protegeix apropiadament. Els lladres desenvolupen els seus mètodes per a poder evitar nivells de seguretat simples amb facilitat, cosa que a vegades no tenim en compte. Finestra: de vegades no tenim en compte les finestres, si es troben en un segon pis o més altes i són difícils d’accedir i ens confiem, pensant que és molt complicat com perquè ens entrin així.

Elements preventius:

En primer lloc recomanaríem assegurar-nos que la instal·lació en si és segura i prevé els mètodes més comuns: Una porta en bones condicions, construïda amb un material apropiat i resistent. Si és possible blindada, i en el millor dels casos cuirassada. Un pany de seguretat amb un barret fort amb prevenció antibumping, antirossinyol, antitrepant, etc. Un escut protector de bona gamma d’acord al pany instal·lada, per a més seguretat.

Accions de prevenció efectives:

En cas de marxar de vacances o un període llarg de temps, intentar deixar a algú cuidant de la casa. No cal que estigui tot el temps present ni dormi allà, però mantenir una certa supervisió per veure que tot està en ordre, deixar encesa alguna llum a la nit per simular la presència de gent dins de la propietat, etc. Considerar un sistema de seguretat extra, com un sistema d’alarma de confiança i altres elements similars. D’aquesta manera, un pot mantenir un control més consistent a través d’aquests serveis, tot i que un no es trobi allà en aquell moment. Fer atenció a persones sospites sense raó aparent i comportaments estranys. Vivint en una zona remota, seria estrany veure passar el mateix cotxe de manera repetida o a la mateixa persona, que sabem que no hi viu perquè no li reconeixem. En aquestes situacions és millor estar segur i alertar les autoritats o fer notar la nostra presència, dissuadint així a un possible intrús. A més de l’robatori, un tema d’actualitat i cada vegada més comú en la nostra comunitat és l’okupació.

accionespreventivas

Evitar l’okupació:

Des de fa temps ja que existia aquest moviment, en el qual les dites “okupes” entren en un habitatge aliè i es queden habitant la casa sense permís de l’amo. Atès el desagradable i antisocial que és aquesta pràctica, és cada vegada més comú i en molts casos les lleis protegeixen a aquests individus, complicant molt el procés de desallotjament. Afortunadament hi ha una sèrie de mesures específiques per evitar la intrusió, evitant el problema des del principi. Per assegurar completament és important instal·lar la major quantitat de sistemes de seguretat antiokupa, com ara portes, panys, reixes, etc., fins i tot una alarma que avisés en cas que malgrat tot això aconseguissin entrar.

okupa

Portes antiokupes:

Aquestes portes s’han popularitzat a causa de el moviment okupa. Es tracten d’un sistema simple que compta amb una segona porta, instal·lada davant de la principal, que solen de ser d’acer i incorpuran seu propi marc, a més d’un pany de les Borges. No són necessàriament les portes més segures però compliquen l’entrada a les okupes, servint com a element de dissuasió a l’necessitar més temps. Les portes de seguretat antiokupes proporcionen un grau més alt de seguretat, prevenint tant a lladres com okupes.

puertaantiokupa

Panys antiokupes:

Existeixen una extensa quantitat de marques i models que no només protegeixen contra okupes, sinó diversos tipus d’intrusió. Et recomanem que et posis en contacte amb nosaltres per rebre assessorament professional que s’ajusti a les teves necessitats, estem disponibles les 24 hores del dia.

cerraduraantiokupa

Alarmes antiokupes:

Les alarmes no només proporcionen una dissuasió preventiva, a més permeten a la policia establir el moment exacte de la intrusió, facilitant el desallotjament sense que els okupes puguin acollir-se a certes proteccions en el marc legal. Depenent de les seves prestacions, també podrien tenir un efecte sonor, rebre un avís al nostre telèfon, etc.

Reixes antiokupes:

En casos de cases, baixos o primers pisos, un punt d’accés típic que podrien intentar són finestres i balcons. En aquest cas és fonamental instal·lar una reixa específica que protegeixi contra aquests casos. Tant si volem evitar els robatoris com l’okupació, és important mantenir-se alerta del nostre entorn i utilitzar els elements preventius a la nostra disposició.

En los tiempos en que vivimos, una preocupación común entre las personas es que le entren a robar a uno en su propia casa o comercio. Por este motivo el dinero que gastamos en cerraduras y en sistemas de seguridad como las alarmas, que si bien nos dan cierta seguridad, no son completamente infalibles. Especialmente si uno no consigue ayuda profesional de confianza. El mejor curso de acción que podemos tomar para evitar un robo es la prevención, y para ello hay que tener en cuenta las diferentes maneras en que el ladrón podría conseguir acceso, además de los métodos con los que prevenirlo. De nada nos sirve tomar todo tipo de precauciones si la puerta está en malas condiciones, o el bombín no protege contra métodos comunes como el bumping, o si la cerradura no es segura y no tiene un escudo protector que evite que la manipulen fácilmente. Nuestros profesionales agremiados trabajan con las mejores marcas y cuentan con profesionales con experiencia para garantizar la seguridad de sus clientes.

cerradurarobos


Momentos de riesgo:


En general, los ladrones no son necesariamente conflictivos ni quieren encontrarse con la dificultad y el riesgo de que el dueño se encuentre en su propiedad o llame a la policía, por no hablar de los vecinos. Durante el día cuando tenemos la necesidad de salir de casa, cuando estamos ausentes por estar trabajando, por encargos que tengamos que hacer o comprar algo, es una ocasión común en que los ladrones aprovechan para entrar a robar. Las vacaciones es otro de los momentos idóneos para los delincuentes, teniendo aún estos más la seguridad de que no van a encontrarse a nadie y tienen una amplia cantidad de tiempo para llevarse lo que consideren oportuno. Los puntos de acceso más comunes de vigilar son, por supuesto: Puertas: si bien para que nos olvidemos cerrar con llave o lo que tenemos instalado no es realmente seguro, o tal vez la puerta no protege apropiadamente. Los ladrones desarrollan sus métodos para poder evitar niveles de seguridad simples con facilidad, lo que a veces no tenemos en cuenta. Ventana: a veces no tenemos en cuenta las ventanas, si se encuentran en un segundo piso o más altas y son difíciles de acceder y nos confiamos, pensando que es muy complicado como para que nos entren así.


Elementos preventivos:


En primer lugar recomendaríamos asegurarnos de que la instalación en sí es segura y previene los métodos más comunes: Una puerta en buenas condiciones, construida con un material apropiado y resistente. Si es posible blindada, y en el mejor de los casos acorazada. Una cerradura de seguridad con un bombín con prevención antibumping, antiganzúa, antitaladro, etc. Un escudo protector de buena gama de acuerdo a la cerradura instalada, para mayor seguridad.

Acciones de prevención efectivas:


En caso de irse de vacaciones o un período largo de tiempo, intentar dejar a alguien cuidando de la casa. No es necesario que esté todo el tiempo presente ni duerma allí, pero mantener una cierta supervisión para ver que todo está en orden, dejar encendida alguna luz en la noche para simular la presencia de gente dentro de la propiedad, etc. Considerar un sistema de seguridad extra, como un sistema de alarma de confianza y otros elementos similares. De este modo, uno puede mantener un control más consistente a través de estos servicios, aunque uno no se encuentre allí en ese momento. Prestar atención a personas sospechas sin razón aparente y comportamientos extraños. Viviendo en una zona remota, sería extraño ver pasar el mismo coche de manera repetida o en la misma persona, que sabemos que no vive porque no le reconocemos. En estas situaciones es mejor estar seguro y alertar a las autoridades o hacer notar nuestra presencia, disuadiendo así a un posible intruso. Además del robo, un tema de actualidad y cada vez más común en nuestra comunidad es la okupación.

accionespreventivas

Evitar la okupación:

Desde hace tiempo ya que existía este movimiento, en el que dichas “okupas” entran en una vivienda ajena y se quedan habitando la casa sin permiso del dueño. Dado el desagradable y antisocial que es esta práctica, es cada vez más común y en muchos casos las leyes protegen a estos individuos, complicando mucho el proceso de desalojo. Afortunadamente hay una serie de medidas específicas para evitar la intrusión, evitando el problema desde el principio. Para asegurar completamente es importante instalar la mayor cantidad de sistemas de seguridad antiokupa, tales como puertas, cerraduras, rejas, etc., incluso una alarma que avisara en caso de que a pesar de todo ello lograran entrar.

okupa

Puertas antiokupas:

Estas puertas se han popularizado debido a el movimiento okupa. Se tratan de un sistema simple que cuenta con una segunda puerta, instalada frente a la principal, que suelen ser de acero y incorpuran su propio marco, además de una cerradura de las Borges. No son necesariamente las puertas más seguras pero complican la entrada a las okupas, sirviendo como elemento de disuasión al necesitar más tiempo. Las puertas de seguridad antiokupes proporcionan un mayor grado de seguridad, previniendo tanto a ladrones como okupas.

puertaantiokupa

Cerraduras antiokupas:

Existen una extensa cantidad de marcas y modelos que no sólo protegen contra okupas, sino varios tipos de intrusión. Te recomendamos que te pongas en contacto con nosotros para recibir asesoramiento profesional que se ajuste a tus necesidades, estamos disponibles las 24 horas del día.

cerraduraantiokupa

Alarmas antiokupas:

Las alarmas no sólo proporcionan una disuasión preventiva, además permiten a la policía establecer el momento exacto de la intrusión, facilitando el desalojo sin que los okupas puedan acogerse a ciertas protecciones en el marco legal. Dependiendo de sus prestaciones, también podrían tener un efecto sonoro, recibir un aviso en nuestro teléfono, etc.

Rejas antiokupas:


En casos de casas, bajos o primeros pisos, un punto de acceso típico que podrían intentar son ventanas y balcones. En este caso es fundamental instalar una reja específica que proteja contra estos casos. Tanto si queremos evitar los robos como la ocupación, es importante mantenerse alerta de nuestro entorno y utilizar los elementos preventivos a nuestra disposición

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
  • CONSENT
  • PHPSESSID
  • inbound_referral_site
  • lead_session
  • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content