La instal·lació de cadenats per a persiana enrotllable de comerç proporcionarà al client més seguretat en el seu negoci o local ja que la persiana a més del motor comptarà amb un altre aliat indispensable per mantenir aquesta tranquil·litat tan necessària… t’ho expliquem!

CANDAT PERSIANA ENROLLABLE DE QUÈ ES COMPOSA?

Els cadenats de comerç estan compostos per un capçal fabricat en llautó cromat gràcies a la qual cosa incrementa la seva resistència a les inclemències del temps, ja que resisteix molt bé l’aigua, els canvis de temperatura i la manipulació des de l’exterior. El capçal s’instal·la al baix de la persiana enrotllable de comerç i la seva funció és obrir i tancar el cadenat. Dins del capçal hi ha el bombet que s’obre amb clau de seguretat. El cilindre és l’altra part fonamental que va instal·lat a terra del local o comerç i es fixa mitjançant ciment d’alta resistència. Dins aquest cilindre és on ancora el capçal instal·lat a la persiana enrotllable de comerç i que ancora a terra.

Una altra part important del cadenat per a persiana de comerç és la tapa de protecció del cilindre del cadenat, és una tapa que ajudarà a protegir-lo de la pols i altres agents externs i que evitaran amb el temps futures reparacions.

El pestell de tancament que està fabricat en acer inoxidable és un altre element bàsic del cadenat de persiana de comerç. Precisament aquest és el component que exerceix resistència al tancament del cadenat, un element important de seguretat pel que ha de ser un element de qualitat.

El protector del pestell està pensat per oferir seguretat i facilitar el tancament del cadenat, assegura que la maniobra d’obertura i tancament es faci de manera fàcil i còmoda. A més, assegura que pugui ser manipulat sense la clau.

El joc de claus que s’entrega al client han de ser d’alta seguretat, és a dir, es recomana que siguin claus tubulars que són les que ofereixen més seguretat.

Candado seguridad persiana comercio

SEGURETAT PER A PERSIANA ENROTLLABLE COMERÇ

Com comentàvem a la prèvia del post d’avui, la seguretat en comerços i locals és molt important avui dia. El motoritzar la persiana augmenta aquesta seguretat gràcies a l’electrofrè que incorporen els motors amb què treballem de la casa M&B. Amb la instal·lació de cadenats de seguretat persianes enrotllables comerç multiplicarem aquesta seguretat quan la persiana enrotllable del nostre negoci comerç estigui tancada. I precisament aquest és el motiu pel qual contacte el nostre client, volia reforçar la seguretat al seu restaurant. Els nostres tècnics es van desplaçar a Barcelona per instal·lar concretament dos cadenats per a persiana enrotllable de comerç tal com veiem a la fotografia.

Técnico comprobando instalación candados comercio

Amb la màquina adequat van realitzar els forats per col·locar el cilindre de cadascun dels cadenats per a persiana enrotllable comerç on ancorarà el capçal del cadenat oferint així el 100% de la funcionalitat del cadenat. Un cop es van realitzar els dos orificis es van col·locar els cilindres i es van fixar amb ciment d’alta resistència per assegurar-ne la funcionalitat. Un cop es col·loca el ciment cal deixar que aquest fragui i fixi de manera correcta. Mentrestant es van col·locant els capçals a la persiana enrotllable de comerç realitzant uns orificis de la mateixa per a la seva posterior instal·lació.

Instalación candado seguridad persiana comercio

Un cop assecat el ciment per a la fixació dels cilindres els tècnics van realitzar les comprovacions necessàries per assegurar que els cadenats van quedar perfectament instal·lats oferint tota la seva funcionalitat al 100%. El client va quedar molt content amb la instal·lació i la rapidesa d’execució, i és que en un mateix matí o tarda el client ja pot gaudir dels seus nous cadenats de seguretat per a persiana enrotllable comerç. 

La instalación de candados para persiana enrollable de comercio va a proporcionar al cliente mayor seguridad en su negocio o local ya que la persiana además del motor contará con otro aliado indispensable para mantener esa tranquilidad tan necesaria… ¡te lo explicamos!

CANDADO PERSIANA ENROLLABLE ¿DE QUÉ SE COMPONE?

Los candados de comercio están compuestos por un cabezal fabricado en latón cromado gracias a lo cual incrementa su resistencia a las inclemencias del tiempo ya que resiste muy bien al agua, a los cambios de temperatura y a su manipulación desde el exterior.

El cabezal se instala en el bajo de la persiana enrollable de comercio y su función es la de abrir y cerrar el candado. Dentro del cabezal está el bombillo que se abre con llave de seguridad.

El cilindro es la otra parte fundamental que va instalado en el suelo del local o comercio y se fija mediante cemento de alta resistencia. Dentro de este cilindro es donde ancla el cabezal instalado en la persiana enrollable de comercio y que ancla en el suelo.

Candado seguridad persiana comercio

Otra parte importante del candado para persiana de comercio es la tapa de protección del cilindro del candado, es una tapa que ayudará a protegerlo del polvo y demás agentes externos y que evitarán con el tiempo futuras reparaciones.

El pestillo de cierre que está fabricado en acero inoxidable es otro elemento básico del candado de persiana de comercio. Precisamente este es el componente que ejerce resistencia en el cierre del candado, un elemento importante de seguridad por lo que tiene que ser un elemento de calidad.

El protector del pestillo está pensado para ofrecer seguridad y para facilitar el cierre del candado, asegura que la maniobra de apertura y cierre se realice de manera fácil y cómoda. Además asegura que pueda ser manipulado sin la llave.

El juego de llaves que se entrega al cliente deben ser de alta seguridad, es decir se recomienda que sean llaves tubulares que son las que más seguridad ofrecen.

SEGURIDAD PARA PERSIANA ENROLLABLE COMERCIO

Como comentábamos en la previa del post de hoy la seguridad en comercios y locales es muy importante hoy en día. El motorizar la persiana aumenta esta seguridad gracias al electrofreno que incorporan los motores con los que trabajamos de la casa M&B.

Con la instalación de candados de seguridad persianas enrollables comercio multiplicaremos esa seguridad cuando la persiana enrollable de nuestro negocio comercio esté cerrada. Y precisamente este el motivo por el cual contacto nuestro cliente, quería reforzar la seguridad en su restaurante.

Nuestros técnicos se desplazaron en Barcelona para instalar concretamente dos candados para persiana enrollable de comercio tal y como vemos en la fotografía.

Técnico comprobando instalación candados comercio

Con la máquina adecuado realizaron los agujeros para colocar el cilindro de cada uno de los candados para persiana enrollable comercio donde anclará el cabezal del candado ofreciendo de esa manera el 100% de la funcionalidad del candado.

Una vez se realizaron los dos orificios se colocaron los cilindros y se fijaron con cemento de alta resistencia para asegurar su funcionalidad.

Una vez se coloca el cemento hay que dejar que este frague y fije de manera correcta. Mientras tanto se van colocando los cabezales en la persiana enrollable de comercio realizando unos orificios de la misma para su posterior instalación.

Instalación candado seguridad persiana comercio

Una vez secado el cemento para la fijación de los cilindros los técnicos realizaron las comprobaciones necesarias para asegurar que los candados quedaron perfectamente instalados ofreciendo toda su funcionalidad al 100%.

El cliente quedó muy contento con la instalación y la rapidez de ejecución, y es que en una misma mañana o tarde el cliente ya puede disfrutar de sus nuevos candados de seguridad para persiana enrollable comercio.

 

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
  • CONSENT
  • PHPSESSID
  • inbound_referral_site
  • lead_session
  • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content