Àrea DUM

Tots els agremiats disposen d’unes condicions exclusives i amb un preu excepcional, negociades des del Gremi com a col·lectiu.

Cal fer el canvi de la App Area DUM a SPRO, el passat 30 de setembre.

Tenim un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona per tal de que els vehicles professionals dels nostres agremiats  puguin estacionar a les àrees de distribució urbana de mercaderies (DUM).

Condicions especials per a professionals agremiats

Condicions establertes per l’Ajuntament de Barcelona per vehicles de professionals agremiats:              

 • Fins a 2 hores, entre les 8 i les 10 hores.
 • 30 minuts, si s’inicia després de les 9.30 hores
 • 30 minuts entre les 10 i les 14 hores
 • Fins a 2 hores entre les 14 i les 20 hores
 • Permís 6h, 6 dies al mes entre les 14 i les 20 hores

– Haurà d’identificar el seu vehicle mitjançant l’ús d l’App Àrea DUM.

– S’estableix un màxim de 2 hores d’estacionament entre les 8 i les 10 hores del matí, de 30 minuts de les 10 hores a les 14 hores i de 2 hores de les 14 hores a les 20 hores del vespre. Respecte de l’horari de 8 a 10 hores, l’estada autoritzada acaba a les 10 hores, excepte aquelles estades que comencin després de les 9.30 hores, que tindran una estada màxima de 30 minuts.

FAQS GREMIS

Generals

1. Què és un vehicle autoritzat per estacionar a places DUM?

Segons la normativa vigent els vehicles autoritzats per utilitzar les places d’Area DUM són aquells que estan destinats al transport de mercaderies.

Ordenança fiscal núm. 3.12 TAXES PER L’ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA de l’Ajuntament de Barcelona
d) Places d’AREA DUM (Distribució Urbana de Mercaderies).
L’estacionament en aquestes places, reservades a vehicles destinats al transport de mercaderies en operacions de càrrega i descàrrega, requereix l’obtenció prèvia d’un comprovant expedit per l’Ajuntament pels mitjans habilitats per aquest.

Avantatges vehicles agremiats:

 • La duració màxima de l’estacionament serà de fins a 2 hores en les franges compreses entre les 8 i les 10 hores; i entre les 14 hores i les 20 hores (dins dels horaris de regulació establerts per la senyalització).
 • Addicionalment, aquests vehicles podran obtenir fins a 6 permisos especials per mes, que permetran una duració màxima de fins a 6 hores en la franja compresa entre les 14 hores i les 20 hores (dins dels horaris de regulació establerts per la senyalització).

2. Els actuals usuaris de l’app areaDUM poden utilitzar l’app SPRO amb els mateixos credencials?

Si, s’han migrat tots els usuaris de l’app areaDUM cap a l’app SPRO. Els usuaris migrats hauran d’acceptar noves condicions d’ús i polítiques de privacitat i indicar el tipus d’activitat.
Un cop realitzada la migració d’usuaris, qualsevol canvi de configuració només s’aplicarà a spro (i no es veurà a l’app antiga areaDUM) i viceversa.

3. Un compte que estava donat d’alta a l’aplicació areaDUM es pot tornar a donar d’alta al SPRO?

No. Tots els comptes de l’actual areaDUM s’han migrat a SPRO. Per poder tornar-lo a utilitzar cal donar-lo de baixa i donar-lo d’alta de nou indicant el tipus de compte personal o empresa.

Gestió vehicles

4. Es poden introduir documents quan es dona d’alta el vehicle?

No, cal primer donar d’alta el vehicle perquè es realitzin les comprovacions pertinents amb DGT i posteriorment adjuntar la documentació (si cal).

5. Una matricula estrangera pot utilitzar la DUM? Quina documentació cal adjuntar?

Cal adjuntar la fitxa tècnica del vehicle així com una fotografia del vehicle. BSM valida que el vehicles sigui un vehicle comercial.

6. Els vehicles que estan pendent d’informació quina documentació fa falta?

Cal adjuntar la fitxa tècnica per demostrar que el tipus de vehicle és apte per estacionar en places DUM i/o el permís de circulació per demostrar la propietat del vehicle.

7. Si un vehicle es de rènting, quina informació cal adjuntar?

Cal adjuntar el contracte de rènting on consti la matricula/model del vehicle i el CIF/Empresa que realitzar el lloguer.

8. Que significa un vehicle denegat?

El vehicle no compleix eles requisits mínims per estacionar en places DUM.

L’usuari ha de regularitzar les dades tècniques del vehicle:

 • Dirigir-se a Trànsit amb la fitxa tècnica o targeta ITV per sol·licitar una actualització de les dades tècniques del vehicle.
 • Comprovar que la marca del vehicle tingui homologat el model per ambdós usos
 • Sol·licitar un certificat de conformitat del fabricant conforme es pot efectuar el canvi de categoria.
 • Dirigir-se a ITV per passar la inspecció amb la corresponent documentació que corrobori el canvi (tipus d’indústria).
 • Presentar la documentació a Trànsit perquè actualitzin la informació.

9. Per saber quin és l’estat del vehicle quan s’ha donat d’alta, s’ha de tornar a cercar?

Si, estem treballant en millorar-ho. Mentrestant, cal tornar a consultar la matricula i comprovar el seu estat.

10. Quines condicions s’han de complir per disposar de permisos en un vehicle agremiat?

Aquestes són les comprovacions que estan detallades al conveni:

 • El Gremi es compromet en cas que les comprovacions que realitzi B:SM en relació amb les dades disponibles a la DGT resulti negativa, a afegir la informació requerida per donar d’alta el seu vehicle:
  • Vehicle no comercial: Quan la comprovació amb la DGT envers la tipologia del vehicle sigui “no comercial” o la consulta retorni un camp buit, el Gremi haurà d’adjuntar la fitxa tècnica del vehicle per comprovar que es tracta efectivament d’un vehicle comercial. Tots aquells vehicles que han estat adaptats per l’ús comercial (derivats de turisme, vehicles mixtos adaptats) hauran de tenir la fitxa tècnica actualitzada a efectes de la DGT. En cas contrari, no seran validats per B:SM.
  • Propietat del vehicle: en cas de no correspondència entre les dades que figuren a la DGT i les dades registrades al mòdul de gestió, per casos de vehicles en rentin o lloguer, el Gremi podrà adjuntar el contracte per donar evidències que el vehicle és utilitzat per l’empresa agremiada.

11. Com podem fer el canvi de Acceptat a Acceptat+Gremi d’un vehicle?

Si no ha canviat d’estat, és perquè la titularitat del vehicle no correspon a l’empresa agremiada. En aquests casos cal adjuntar el permís de circulació o contracte de rènting que acredita la titularitat del vehicle. BSM valida la informació i autoritza el vehicle si les dades són correctes.

12. On s’han d’adjuntar els documents per demostrar que és correcte una matrícula (vehicle comercial i agremiat)?

S’ha d’adjuntar en la informació del vehicle des de la zona d’usuaris del Gremi.

Permisos Gremis

13. Que cal fer per gaudir dels permisos Gremi?

 1. El Gremi ha de donar l’alta de les seves empreses agremiades i amb això es genera un codi de seguretat automàticament per tots els vehicles de l’empresa agremiada.
 2. L’usuari ha de validar el vehicle des de l’app introduint el codi de seguretat de l’agremiat proporcionat pel Gremi.

Per poder gaudir dels permisos a l’estacionar:

Permís 2h: Iniciar estacionament dins el rang horari del permís. Si es realitza abans l’estacionament no es veuen aplicades les hores de permís gremi addicional.
S’apliquen les 2h en el cronòmetre automàticament i es visualitza en les dades d’estacionament en curs i comprovant de tiquet.

Permís 6h: Iniciar estacionament dins el rang horari del permís i seleccionar manualment la opció d’utilitzar el permís de 6h.
L’usuari un cop té l’estacionament en curs, decideix si aplicar el permís de manera opcional i manual de 6h clicant el botó “UTILITZAR PERMÍS GREMI 6H”. Si selecciona el permís s’aplica automàticament el temps addicional i es visualitza en el tiquet.

14. En quins municipis tenen avantatges els agremiats?

L’aplicació SPRO és metropolitana, i permet estacionar a les zones DUM dels municipis adherits. Tot i així, el conveni amb avantatges per als gremis està signat per l’Ajuntament de Barcelona, i NO inclou la resta de municipis. L’acord actual és amb l’Ajuntament de Barcelona, i aquests avantatges només apliquen a Barcelona, tal com consta en el conveni signat.

15. Com han d’activar els vehicles amb un compte d’empresa?

Si el compte és empresa, l’administrador del compte pot accedir a la seva zona d’usuaris per gestionar els permisos per estacionar en places DUM dels seus usuaris mòbil com fins ara.
En el cas que el vehicle sigui agremiat, el procediment per activar un permís d’agremiat és el mateix que amb un compte personal.

 • Cal donar d’alta el vehicle des del Gremi per autoritzar el permís
 • Un cop autoritzat, l’usuari d’spro ha d’activar el permís des de l’app amb el codi de seguretat proporcionat a l’empresa agremiada.

16. Les empreses que poden gaudir de les avantatges gremi només poden ser donades d’alta pel gremi?

Si.

17. Les empreses agremiades poden accedir a les seves dades prèviament introduïdes pel Gremi?

No. Cada usuari que disposi de vehicle agremiats podrà visualitzar l’estat del vehicle des de la seva zona usuaris.

18. Les empreses auxiliar, autònoms ajudants d’aquestes empreses o un treballador vinculat a l’empresa que utilitza un vehicle personal, pot gaudir de les condicions de Gremi?

No, aquests casos no estan completats dins el conveni signat.

19. Quin tipus de document és el comprovant de quota d’agremiat?

Cal adjuntar el document que acredita que l’empresa paga la quota agremiat.

20. Els vehicles que disposen de permisos agremiats a l’antiga app areaDUM, cal tornar a donar-los d’alta al SPRO?

Si, quan finalitzi el període de convivència, només tindran permisos d’agremiats aquells vehicles donats d’alta amb el permís autoritzat a l’SPRO.

21. Un vehicle a nom de l’administrador o soci de la empresa pot utilitzar els permisos de Gremi?

Quan el titular del vehicle és l’administrador de l’empresa podrà gaudir dels permisos Gremis acreditant-ho amb la documentació que justifiqui que el propietari del vehicle és l’administrador/gerent de l’empresa.

Cal adjuntar la documentació on s’indica l’estatus de l’empresa o escriptura on consta com a administrador de la societat, escriptura de nomenament d’administrador per demostrar el rol que té a l’empresa.

Període convivència

22. Durant el període de transició si una matricula té els permisos de Gremi autoritzats, es poden gaudir els avantatge sense descarregar l’app spro?

No. Durant el període de transició podran gaudir dels avantatges:

 • Llistat de vehicles autoritzats per l’aplicació areaDUM.
 • Els vehicles nous registrats a SPRO. Si la matricula només existeix en SPRO, cal donar-la d’alta des de ZU Gremis. L’usuari s’ha de baixar l’aplicació i introduir el codi agremiat que li proporciona l’empresa des de l’app a la secció de vehicles. Si el codi es correcte, el vehicle apareixerà com a vehicle autoritzat.

Els vehicles no autoritzats a SPRO no disposaran del temps addicional i seran denunciats en cas d’excedir el temps indicat a la senyalització vertical.

23. Durant el període de transició, si una matrícula l’hem donat d’alta amb el SPRO i l’agremiat encara no s’ha descarregat la nova aplicació, igualment pot gaudir dels avantatges Gremi?

No, per gaudir de les bonificacions de gremis cal que l’usuari utilitzi la nova aplicació SPRO.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
 • CONSENT
 • PHPSESSID
 • inbound_referral_site
 • lead_session
 • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content