Ascensors Soler, empresa familiar constituïda a Barcelona l’any 1968, dedicada el sector de l’elevació, manté l’objectiu d’oferir qualitat, disseny i professionalitat al mercat de Catalunya.

Les més de 3000 instal·lacions realitzades avalen aquest criteri.

Des de l’any 2008 s’ha incorporat l’activitat de venda, muntatge i instal·lació de tot tipus d’automatismes (portes automàtiques) PAS 2008, com a resposta a les demandes que els nostres propis clients ens sol·liciten.

La direcció dels diferents departaments recau sobre professionals altament qualificats i coneixedors del producte, mercat i necessitats. Cada àrea tècnica disposa d’enginyers per a donar resposta a tots aquells problemes que puguin sorgir. Aportant en cada cas la millor solució.

Els compromisos de qualitat i servei establerts l’any 1968, continuen vigents. És per això que Ascensors Soler i PAS 2008 disposa dels controls de qualitat que garanteixen tots i cadascun dels seus treballs.

 El compromís de Ascensors Soler S.A., amb la Qualitat queda patent en l’adequació dels processos, productes i serveis, amb plena satisfacció, als requisits de la Norma UNE-ISO-9001: 2000.

El sistema de disseny de l’empresa és conforme als requisits exigits en l’Annex XIII mòdul H de la Directiva 95/16/CE del Consell Europeu, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres en matèria d’ascensors.

A més, Ascensors Soler S.A. compleix amb els requisits d’un sistema de gestió de la seguretat i salut laboral, norma OHSAS 18001:2007, per a permetre el control dels riscos laborals i per tant millorar el seu rendiment en aquesta matèria.