Ferro Aplicat, S.L. és una empresa que es crea l’any 1.995, si bé l’experiència i la tècnica del gerent Sr. Francisco Navarro, es remunta a la dècada de lloa anys vuitanta.

A més del lloc de gerent, actua com a responsable del departament tècnic Jose luis Navarro.

Aquests són els llocs de gerència i organització d’empresa. Es compta a més amb un departament d’administració i amb una plantilla de producció, composta per operaris especialitzats en diferents funcions, segons el treball a realitzar, més personal de formació que reforcen el treball dels operaris i al mateix temps els suposa l’aprenentatge de l’ofici

D’acord amb la normativa legal Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, tenim concertat el desenvolupament de les activitats de prevenció i seguretat laboral.