En Hermetic instal·len tot tipus de finestres, finestres corredisses, finestres aïllant al soroll i al fred. Son una empresa especialitzada en la instal·lació de finestres corredisses i tot tipus de finestres d’aïllament del soroll i del fred. Les finestres corredisses, són aquelles que un dels fulls es desplaça en un pla paral·lel a l’altra i el sistema d’obertura o tancament es realitza mitjançant uns rails sobre el qual, corre o llisca el full.