El Sr. Pere Fullola, fundador de IBERCOM2, va iniciar les seves activitats en els anys setanta, instal·lant i reparant antenes i receptors de televisió en blanc i negre. Més tard, en la dècada dels vuitanta van arribar la televisió en color i via satèl·lit, el videocasset, i l’auge dels sistemes de seguretat amb les primeres alarmes i equips de CCTV, camp en el qual l’empresa també es va especialitzar.

Des de llavors, IBERCOM2 ha sabut actualitzar-se i evolucionar per abastar els últims avenços tècnics, com la implantació de la TDT i l’alta definició. Així com recentment, les adaptacions realitzades per al dividend digital.

Els seus tècnics, amb formació superior, presten servei a les comarques del Barcelonès, el Garraf, el Baix Llobregat, l’Alt Penedès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, del Maresme, i la Selva.

Cadascuna de les unitats mòbils està formada posa un tècnic i un ajudant que compten amb tot l’instrumental i les eines necessàries per a exercir tota les especialitats de l’empresa, així com un ampli assortiment de recanvis, per poder donar solució immediata a pràcticament qualsevol avaria o petita instal·lació.

A més, IBERCOM2 està homologada per la Generalitat de Catalunya per efectuar activitats de manteniment i instal·lació de sistemes de telecomunicacions tipus A i C, i es troba inscrita en el Registre d’Instal·ladors de Telecomunicació amb el núm 22328.

A cada aplicació utilitzen els materials en els quals, a través de l’experiència de la seva ocupació durant anys, han verificat un millor rendiment i una major resistència a l’envelliment. Aquest últim concepte és de particular importància en els elements exposats a la intempèrie, on la radiació ultraviolada procedent del sol i els agents atmosfèrics tals com la pluja, el fred, la calor i la neu els sotmeten a un fort desgast.