Ram – Sen S.L., una empresa constituïda l’any 1981 com a fusteria metàl·lica en alumini, ferro i PVC.

Tenen com a objecte social la fabricació e instal·lació d’alumini, ferro, PVC, així com la instal·lació de tendals, mampares, cortines i un llarg etcètera.

La plantilla de la  companyia està formada per personal amb l’adequada preparació professional i experiència en el seu lloc de treball. A més, disposen d’equips i instal·lacions, degudament adequades per cobrir totes les seves necessitats.

Estan preparats per atendre una demanda d’acord a les seves exigències amb serveis de màxima qualitat.

En Ram – Sen S.L. presenten un sistema de gestió de qualitat que determina i gestiona un conjunt d’activitats relacionades entre si, així com la seva gestió de produir amb el resultat esperat.