SERRALLERIA.CAT és una empresa familiar. La rapidesa,professionalitat i una excel·lent relació qualitat preu són les seves polítiques de treball.

tenen més de 20 anys d’experiéncia, així ho avalen els seus clients tals com a administradors de Finques,particulars,empreses i cossos de seguretat de !’estado.Nuestra gran experiéncia en pólisses de llar,comer9,manteniment a empreses,comunitats iadministradors,ens permet estar familiaritzats amb els estandards de qualitat necessaris enels serveis prestats,amb dedicació i esfor9 en el nostre treball,hem anat creixent iinnovant,tenint sempre en compte que el més important és la satisfacció deis nostres clients ique per descomptat ells se sentin segurs i tranquils .