Tallers J Balaguer SA, és una empresa de caràcter familiar i capital íntegrament espanyol. Centra la seva activitat en el disseny, producció i distribució de solucions arquitectòniques i decoratives a partir de l’escala. Defineix productes líders que tenen per objecte aportar solucions innovadores i funcionals per a la llar i els espais públics sota criteris de cura disseny, innovació i respecte al medi ambient.

Fabriquen i monten escales fa més de 30 anys i sempre apostem per una constant renovació en models, disseny, i acabats que ofereixin les màximes garanties de qualitat. Per això inverteixen en una contínua actualització de l’hotel, tecnologia i una reconversió dels recursos humans cap a nous processos.