MORATÒRIA PER A VEHICLES PROFESSIONALS

MORATÒRIA PER A VEHICLES PROFESSIONALS

Els titulars de vehicles dedicats a l’exercici de l’activitat professional de persones físiques que acreditin uns ingressos econòmics inferiors a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) més un 10 % de l‘IPREM vigent poden sol·licitar una moratòria d’1...
Tancaportes, seguretat i eficàcia

Tancaportes, seguretat i eficàcia

A l’estiu els mecanismes tancaportes cobren una especial importància per la seva utilitat en la seguretat dels accessos i la conservació de l’aclimatació de les estades a les que donen pas. Els mecanismes tancaportes possibiliten que la porta es tanqui...