PUGEN LES PENSIONS!

Després del pagament, d’uns 100 € de mitjana, dels endarreriments que la Seguretat Social va efectuar el passat divendres, a partir de demà s’experimentarà la pujada en les pensions de forma definitiva. Gairebé 9,5 milions de pensionistes s’han vist...

LA GESTIÓ DEL TALENT COM A EINA CLAU PER A LA COMPETIVITAT

Si bé fins fa uns anys la direcció estratègica de les empreses estava més centrada en la gestió financera, cada vegada més s’imposa un canvi en el focus estratègic que passa a un model basat en la gestió del talent. Diversos són els factors que han hagut de confluir...

PERSIANES I MOSQUITERES

Les persianes són un element indispensable per a la seguretat de les nostres vivendes i locals comercials, ja que són la primera barrera davant de possibles intrusos. Per això hem d’estar segurs que estan ben instal·lades i compleixen correctament la seva...

L’ESCUT PROTECTOR

‘escut de protecció del cilindre és un dels elements més importants en la seguretat del nostre habitatge o local comercial. La funció principal és protegir el cilindre dels atacs externs, així com dissuadir l’atacant. EviEscudo protectorta els assalts amb...