COM ES TRANSMET EL CORONAVIRUS?

COM ES TRANSMET EL CORONAVIRUS?

El coronavirus és un tipus de virus que circula entre els animals però alguns d’ells també poden afectar a éssers humans i poden causar problemes respiratoris que majoritàriament produeixen simptomatologia lleu. El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de coronavirus...

Recomanacions del Consell de Relacions Laborals de Catalunya per a empreses i persones treballadores davant del coronavirus i criteri del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions davant la consideració de baixa mèdica

El Consell de Relacions Laborals de Catalunya ha fet un seguit de recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus (SARS-COV-2). El document ha estat consensuat...