El manteniment es defineix com un conjunt d’activitats desenvolupades per tal d’assegurar que qualsevol actiu continuï exercint les funcions desitjades o de disseny.