Certificacions i acreditacions

La Credencial d’Empresa Responsable està reglamentada de forma específica, segons el corresponent articulat, del qual ressenyem el següent:

Tindran dret a la “Credencial d’ Empresa Responsable” els membres actius del Gremi de Serrallers de Catalunya, any 1380, que estiguin al corrent de les seves obligacions gremials.

La “Credencial d’Empresa Responsable” comporta el compromís de complir les disposicions i normes que, en matèria de qualitat i competència dictades per les institucions estatals, de la Generalitat de Catalunya, altres estaments oficials i el mateix Gremi de Serrallers de Catalunya, any 1380, tinguin vigència actualment o s’estableixin en el futur.

Per més informació deixam un PDF on explica com obtenir la “Credencial d’Empresa Responsable”.

Socis Col·laboradors

Entitats Col·laboradores

Associats

Junta Directiva