Les estructures lleugeres consisteixen en una construcció
formada per una sèrie de conjunts que treballen globalment per resistir les càrregues i
es traven entre si, aquests conjunts estan formats normalment per una estructura
principal de fusta massissa de petites seccions i amb poca separació entre elles i una
estructura secundaria de tancament que trava el conjunt, com taulers o taula
encadellada que individualment no tenen molta resistència però com a conjunt