Les Estructures pesades s’empren per cobrir grans llums, o per ser sotmeses a sobrecàrregues elevades.

Per a la fabricació de les Estructures pesades s’empren acers de perfil laminat (perfil U, doble T, ferro angle). Per les seves característiques, per al seu muntatge s’ha de recórrer a l’ús d’equips especials.

Totes les Estructures pesades es realitzen amb materials de primera qualitat. Comptem amb estoc permanent de matèria primera, per tal d’executar una ràpida construcció sense dependre de les demores que es puguin produir en el lliurament d’aquests materials.