FINESTRES I PORTES D’ALUMINI

Sens dubte, l’alumini és la millor opció per donar la solució més adequada i estètica al buit de façana. I és que gràcies a les possibilitats que ofereix l’arquitecte-projectista té múltiples opcions per donar la solució més adequada al buit de façana, de manera que pot optar per:

• múltiples acabats
o Lacats (brillants, mates, texturats, metal·litzats ..)
o Anoditzats amb diferents colors i acabats (polits, escatats, gratados)
o Imitacions fusta
• diferents dimensions i formes
• diferents tipus d’obertures (corredisses, practicables, oscil·lobatents, oscil·loparal·leles, batents, abatibles, etc)