Pròrroga dels ERTO i mesures extraordinàries del RDL 24/2020

Aquest dissabte el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va publicar el Reial Decret-Llei 24/2020 de mesures socials de reactivació de l’ocupació, de protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial. A continuació, fem un resum dels...

Socis Col·laboradors

Entitats Col·laboradores

Associats

Junta Directiva