Lloc laboral:  Tècnic de manteniment e instal·lació de tot tipus de portes:

  • Una persona que tingui experiència 2 a 4 anys en el sector de portes automàtiques.
  • Que sàpiga reparar i fer el manteniment de portes de garatge, industrials, vidre, molls de carga
  • Instal·lació de portes.
  • Que sàpiga soldar.
  • Una persona eficient i constant
  • Que tingui un Grau de FPII o Superior.
  • Horari de 08:00-13:00 a 15:00-18:30
  • Te tingui carnet de conduir
  • Contracte de 3  mesos més indefinit.