Es sol·licita:

un oficial de 1ª i un ajudant de taller per muntatges de finestres d’alumini.

L’ oficial de 1ª amb experiència i l’ ajudant amb que tingui una mica d’ idea es suficient.

La jornada laboral serà de 7:00 AM a 15:00 PM  de dilluns a divendres.

El salari seria a convenir.