Persona amb experiència en serralleria per a empresa distribuïdora i instal·ladora de portes metàl·liques i especialitzada en portes talla-focs, es precisa tècnic amb experiència.
Funcions: Instal·lació, reparació, ajust i manteniment de portes metàl·liques, principalment talla-focs. Instal·lació tant en taller com en obra dels seus accessoris (panys, tancaportes, barres antipànic, espiells, etc.).
Preferentment amb cursos formació Prevenció Riscos Laborals per a treballs en obra. Indispensable carnet de conduir B i predisposició a la feina.