Es necessit un  Soldador amb  experiència en soldadura TIG, MIG ,  tall amb maquina vibradora i taladros

Les funcions que durà a terme la persona seleccionada serà: el muntatge i soldadura d’elements de xapa d’acer inoxidable i d’alumini per a la fabricació de estructures

Es requereix experiència en soldadura acer inoxidable, TIG i MIG.

Valorarem  coneixement d’interpretació de plànols i experiència en alumini.

Requisits mínims

Tenir experiència demostrable de com a mínim 3 anys com Of1ª Soldador/Serraller

Cursos de prevenció de riscos laborals (8+20h o 6+60h),

Es valorarà curs de plataforma elevadora, carretó i toro.

Feina En Obra i taller

La feina es a Barcelona Ciutat