REALITZAR TEMES DE PRESSUPOSTOS

Es necessita a una persona per a la oficina, per a realitzar el tema de pressupostos, seguiments dels treballs en cursos i subministrar feina al taller de les comandes acceptats. Seria un noi millor jove, amb ganes d’aprendre, que sàpiga el programa Cad (és el...

TÈCNIC DE MANTENIMENT E INSTAL·LACIÓ DE TOT TIPUS DE PORTES:

Una persona que tingui experiència 2 a 4 anys en el sector de portes automàtiques. Que sàpiga reparar i fer el manteniment de portes de garatge, industrials, vidre, molls de carga Instal·lació de portes. Que sàpiga soldar. Una persona eficient i constant Que tingui un...

OFICIAL DE SERRALLERIA

Sol·licitud de lloc de treball per a Oficial de serralleria. (Amb experiència mínima de cinc anys continuats) Que pugui desenvolupar fabricació de tot tipus serralleria i en acer inoxidable. (Portes, baranes, escales, reixes, etc ..) Inclòs muntatge en obra. Domini...

INCORPORAR SERRALLER

Es necessita noi que tingui coneixements en el sector i sigui sobretot resolutiu i responsable. L’Empresa el formarà amb la matèria, per això no hi ha problema....