SOLDADOR

Es necessit un  Soldador amb  experiència en soldadura TIG, MIG ,  tall amb maquina vibradora i taladros Les funcions que durà a terme la persona seleccionada serà: el muntatge i soldadura d’elements de xapa d’acer inoxidable i d’alumini per a la...