EQUIP PROFESSIONAL

Marta Sala Figueredo

Secretaria de Direcció i Coordinadora de Events

Ángeles Cruz Solano

Assessora Fiscal i Contable

WEB: GES4BCN.COM