La Serralleria de serveis comporta a:

Obertura de portes

Instal·lar,cambiar i reparar tot tipus de panys

Insta·lació de portes.

Instal·lació de persianes, motors de persianes

Dispositius de seguretat.

Copies de claus.

Serveis urgència.