FENSTER es dedica a la fabricació e instal-lació de finestres en alumini i pvc, envidraments, murs cortina, revestiments de façana i complements de protecció solar i visual.

FENSTER és un referent a Catalunya en l’execució de projectes en vivenda unifamiliar i col·lectiva, oficines, seus corporatives, hotels, obra institucional i edificis públics.

FENSTER acumula més de 20 anys de dedicació i experiència al sector de la construcció, i proporciona assessorament tècnic de qualitat.

FENSTER és una empresa inscrita al Registre d´Empreses Acreditades de Catalunya, la qual cosa acredita que compleix amb tots els requeriments de capacitat i qualitat en materia laboral.