Campanya d’inspeccions de portes automàtiques des de Seguretat Industrial

 El Servei d’Automòbils, Metrologia i Productes, de la Direcció general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de el Departament d’Empresa i Coneixement està duent a terme la inspecció de noves portes motoritzades i de modificacions realitzades de tipus industrial, comercial, de garatge i de altres, per verificar el compliment de la legislació de seguretat industrial en vigor, Reglament 305/2011 de productes de construcció, i Directiva 2006/42 / CE de màquines …

Aquestes inspeccions de portes automàtiques s’engloben en una campanya de vigilància de mercat de portes a les diferents Comunitats Autònomes.

Convé recordar que, tal com s’indica en l’article 14 de la Llei 21/1992 d’Indústria pel que fa a el control administratiu o vigilància de mercat de l’marcatge CE dels productes industrials, “la competència executiva correspon a les autoritats d’Indústria de les diferents Comunitats autònomes (amb la col·laboració o coordinació de l’Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç). “

Confiem que aquesta nova campanya d’inspeccions de portes automàtiques, ajudi a conscienciar professionals de sector i als propietaris de portes automàtiques (tant ja instal·lades com de nova construcció) de la normativa que s’ha de complir en honor de garantir la seguretat de les persones.

Us recordem que a través de la nostra associació, juntament amb prestats tot l’assessorament que pugueu necessitar per complir correctament amb el marcatge CE així com facilitats els diferents impresos o documents que empreses i professionals esteu obligats a lliurar a l’propietari de la porta, tindreu a la vostra disposició tota la Normativa, actualitzada i vigent, aplicable en el nostre sector.

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través dels canals habituals de comunicació amb el gremi per a qualsevol informació complementària a l’respecte, telefònicament al 93.301.166 46 o bé per correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: secretaria@gremiserrallers.com

Recordatori a l’respecte de l’import de les sancions en matèria d’Indústria

Convé recordar l’actualització que es va produir al desembre de 2018 a l’respecte de Llei 21/1992 de 16 de juliol, d’Indústria a l’respecte de la quantia dels imports en les sancions per les infraccions assenyalades en la mateixa.

I és que, a l’respecte de l’import de les sancions, la Llei 21/1992, en el seu article 34, sancionava amb els següents imports les infraccions produïdes:

• Les infraccions lleus amb multa de fins a 3.000 €

• Les infraccions greus amb multa d’entre 3.000 i 90.000 €

• Les infraccions molt greus amb multa de 90.000 i 600.000 €

Doncs bé, aquest Reial decret llei 20/2018, en l’article 2, estableix que l’import de les sancions passen a ser:

• Les infraccions lleus, seran sancionades amb un import de fins a 60.000 €

• Les infraccions greus seran sancionades amb un import de fins a 6.000.000 €

• Les molt greus, seran sancionades amb un import de fins a 100.000.000 €

Per determinar la quantia de les sancions, aquest Reial decret llei 20/2018, cita que es tindran en compte les següents circumstàncies:

a) La importància de l’dany o deteriorament causat.

b) El grau de participació i benefici obtingut.

c) La capacitat econòmica de l’infractor.

d) La intencionalitat en la comissió de la infracció.

e) La reincidència.

f) El nombre de productes posats al rat objecte de la infracció.

g) El volum de facturació de l’entitat, inclòs el grup a què pertanyi

De la mateixa manera, es modifica també l’article 35 de la Llei 21/1992 en els termes que s’esmenten en l’esmentat Reial decret llei.

Tal com ens recorda aquest Reial decret llei, la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’Indústria, disposa que les instal·lacions, equips, activitats i productes industrials, així com la seva utilització i funcionament s’han d’ajustar als requisits legals i reglamentaris de seguretat.

Així, les quanties de les sancions havien quedat desfasades i allunyades dels objectius que la normativa comunitària exigeix. Per això, i tenint en compte que totes les reglamentacions europees en matèria de seguretat de productes ja es troben en vigor, es considera urgent i d’imperiosa necessitat la modificació, en l’article 2 d’aquesta norma, de l’import de les sancions que s’estableixen en Llei 21/1992, de 16 de juliol, per alinear-lo amb els objectius marcats per les diferents normatives europees pel que fa a efectivitat, proporcionalitat i efecte dissuasori.

 

 

 

 

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
  • CONSENT
  • PHPSESSID
  • inbound_referral_site
  • lead_session
  • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content