La fusteria metàl·lica es basa en la producció i comercialització de productes d’acer, ferro, alumini, coure, llautó, bronze per es emprats en la construcció, indústria, sector agrari, decoració
Terme que prové del llatí decoratius, i fa referència a tota aquella activitat connectada amb l’embelliment o adorn d’alguna cosa ….
i la llar.

Dins de la fusteria metàl·lica també podem considerar els treballs de portes i reixes de ferro, mampares, tancaments, escales, baranes, gelosies, finestres, tendals, persianes, i treballs com a construcció d’estructures metàl·liques i naus industrials.

Què has de saber abans de dur a terme la reforma de fusteria metàl·lica?

Alguns dels aspectes fonamentals en l’elaboració i muntatge de la fusteria metàl·lica requereixen temps i necessitats específiques en el seu muntatge i realització:

Materials metàl·lics i PVC
Tipus d’acabats i tècniques
Preparar les peces en funció de les mesures
Saber realitzar diferents tipus d’unions fixes, desmuntables i soldadures.
Saber realitzar el muntatge de tanques i reixes.
finestres Metàl·liques
Les finestres d’alumini solen ser un dels tipus de finestres més usuals, ja que prevenen l’aïllament i mantenen una alta resistència a la corrosió.

Podem trobar dos tipus de finestres metàl·liques:

P.V.C: fabricades en perfils de policlorur de vinil. Presenten una excel·lent resistència a la intempèrie i són de fàcil manteniment.
Mixtes, fusta i alumini o fusta i PVC: han tingut un gran desenvolupament tecnològic aquests últims anys. Són recomanables per a climes de baixes temperatures.
portes Metàl·liques
Pel que fa a les portes metàl·liques, és possible trobar una gamma àmplia de metalls i materials per reformar les portes de la teva llar:

Alumini: tancaments, sostres, portes, finestres, baranes, porxos, tendals, venecianes, estors, persianes, mallorquines, divisions modulars, mampares de bany, mosquiteres, reparacions, mur cortina, estructures diverses, etc.
Ferro: tancaments, baranes, reixes, portes, escales, mobiliari, decoració
Terme que prové del llatí decoratius, i fa referència a tota aquella activitat connectada amb l’embelliment o adorn d’alguna cosa ….
en forja, tanques, reparacions, estructures diverses, etc.
Inoxidable: decoració
Terme que prové del llatí decoratius, i fa referència a tota aquella activitat connectada amb l’embelliment o adorn d’alguna cosa ….
, Mobiliari, baranes, escales, estructures, portes, reparacions, mampares de bany, reixes, etc. Acabats en brillant mirall, mat o setinat.
PVC: tot tipus de tancaments exteriors i interiors.