A partir del 12 de maig de 2019, totes les empreses estaran obligades a establir un registre de control horari de la jornada laboral dels seus treballadors.

Es tracta de la principal novetat que es va publicar al BOE del 12 de març de 2019, amb el Reial Decret 8/2019 de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral.

És important ressaltar que la mesura no distingeix entre petites o grans empreses, per tant, un autònom que tingui un sol treballador, també es veurà afectat per aquesta mesura.

El sistema que s’esculli, per fer aquest control horari, és lliure per a cada empresa, si bé es recomana consensuar aquest sistema amb els treballadors.

És important tenir en compte que l’absència d’aquest registre de jornada, suposarà una infracció laboral greu, amb unes sancions que poden anar des de 626 a 6.250 euros.

Aquest registre, ha d’incloure:

  • L’horari d’entrada i sortida de cada treballador.
  • Ha d’estar signat cada dia tant per l’empresa com pel treballador.
  • Els treballadors que no s’hagin de presentar davant l’empresa per iniciar la seva jornada, també hauran de portar aquest registre.
  • Aquest registre, haurà d’estar durant quatre anys, a disposició dels treballadors, Inspecció o Seguretat Social.

 

PLANTILLA DE REGISTRE EXCEL

Des del Gremi, hem preparat una plantilla, per a totes aquelles empreses que vulguin i puguin portar aquest registre de manera senzilla, amb un Excel.